Stichting TEACH Ministries

   Haal het beste uit de kinderen, geef hun het beste!

Project Butwal

 Butwal ligt in het zuiden van Nepal (dichtbij de grens van India). Reiny de Wit heeft hier vier jaar gewoond en gewerkt. De plaats is vooral bekend als de veronderstelde geboorteplaats van Bouddha. In deze plaats leven ongeveer 80.000 Nepalesen die allen een verschillend geloof, taal en (ethnische) achtergrond hebben. Zoals overal in Nepal zijn hier veel arme mensen. Dominee Yuberaj is iemand die via zijn gemeente en de bediening veel mensen in nood kent en zich hun lot aantrekt. In de sloppenwijken is een schooltje opgericht. Geprobeerd wordt zoveel mogelijk kleuters onderwijs te geven ipv stenen te laten hakken in de rivier-bedding.

 Schooltje

Stichting Teach sponsort de kinderen in de vorm van een bijdrage aan het schoolgeld, het examengeld of een schooluniform. Ook dit jaar zijn er weer kinderen waarvan de ouders onvoldoende geld hebben om de gehele opleiding te kunnen financieren. Dat komt doordat zij bijvoorbeeld werkloos, ziek of invalide zijn. Via Stichting Teach proberen we ook komend schooljaar hen weer naar school te laten gaan.


KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE

 

Wanneer u ook dit jaar hier een bijdrage voor wilt en kunt geven dan staat het rekeningnummer van Stichting Teach hier voor open. U kunt dan een gift overmaken op bankrekening 60 15 08 998 ten name van Stichting Training & Education Among Children te Vlaardingen onder vermelding van schoolgeld 2010 Butwal.

 

  

Help mee!