Stichting TEACH Ministries

   Haal het beste uit de kinderen, geef hun het beste!

 

 ECEC

Early Childhood Education Centre (ECEC) is in 2001 opgericht met de visie en de toewijding om het kleuteronderwijs in Nepal  te veranderen. Wij zijn een internationale groep mensen die samen werken aan de verbetering van het onderwijs voor het jonge kind.  We vinden het heel belangrijk  de capaciteiten van onze Nepalese staf te versterken zodat zij de kleuteronderwijzers kunnen trainen.

Early Childhood Education Centre
Elk kind is uniek is en elk kind verdient een zorgzame, veilige en stimulerende omgeving waarin het zich kan ontwikkelen. Onderwijzers moeten goed toegerust zijn om kinderen binnen deze omgeving tot hun recht te laten komen. ECEC voorziet in onderwijsprogramma’s voor onderwijzers van zeer jonge kinderen die de ontwikkeling van cognitieve, fysieke, emotionele en sociale vaardigheden stimuleren. Door deze evenwichtige benadering worden deze kinderen goed voorbereid op het reguliere onderwijs op latere leeftijd.  

Doelstellingen
1. Het bijdragen in geven van goed onderwijs aan de kinderen in Nepal.
2. Het introduceren van een ‘complete’ manier van lesgeven.
3. Het assisteren van de overheid bij het opzetten van op kinderen afgestemd kleuteronderwijs.
4. Het geven van advies aan directie en leerkrachten.
5. Het helpen bij de ontwikkeling van lesprogramma’s voor kleine kinderen.
6. Het aanbieden van een grote sortering lesmaterialen.
7. Het adviseren over het gebruik van educatieve spelletjes.  

ECEC is in 2001 begonnen met een 2 dagen durende teacher training.  Dit is inmiddels uitgebreid tot een aanbod van diverse curcussen: van een korte cursus van  5 dagen – tot een 1 jarige cursus die in samenwerking met de Unversiteit van Kathmandu wordt aangeboden.Daarnaast voert ECEC allerlei andere activiteiten uit met betrekking tot het onderwijs voor het jonge kind:  evaluatie en advies aan scholen, voorlichting aan ouders, conferenties voor schoolhoofden en het produceren van educatief materiaal in een eigen atelier. 

ECEC werkt nauw samen met de Nepalese regering. Wij zijn betrokken bij het ontwikkelen van het nationale curriculum voor kleuteronderwijs, het curriculum voor teacher training en de nationale regelgeving voor kleuterscholen. Verder heeft  ECEC een contract voor vijf jaar met de overheid om ‘regerings onderwijsinspecteurs cum trainers’ uit afgelegen districten van het land te trainen, die op hun beurt lokaal kleuteronderwijzend personeel moeten opleiden. Het werk van ECEC wordt zeer gewaardeerd; er is een toenemende vraag naar onze curssussen omdat alom het  besef groeit  dat het noodzakelijk is het onderwijs voor het jonge kind aan te passen. Door de groei in het werk is ECEC al vier keer verhuisd in haar zevenjarig bestaan, hetgeen de continuiteit van het werk niet ten goede kwam. (In 2001 waren er 2 Nepalese personeelsleden en 2 buitenlanders, nu 25 Nepalese en 5 buitenlanders).

Daarom verlangen wij, het ECEC team, naar een eigen thuis: een basis aangepast aan onze behoeften van waaruit we effectief kunnen werken.  Met name voor de 1 jarige cursus. Het is de eerste geaccrediteerde  ‘kleuterkweek’ in Nepal en als zodanig zeer uniek. Een eigen gebouw zal uiteindelijk ook  kostenbesparend zijn, de huur van de twee gebouwen van waaruit we nu werken is elke maand weer een financiele aderlating. Vandaar dat we een nieuw gebouw bouwen.  

CONTACT

 Facebook ECEC