Stichting TEACH Ministries

   Haal het beste uit de kinderen, geef hun het beste!

Stichting TEACH Ministries
Stichting Training and Education Among Children Ministries

TEACH MinistriesTEACH Ministries werkt in Nepal door middel van twee
organisaties 
en zet zich in voor beter kleuteronderwijs in Nepal

De stichting heeft als doelstelling het helpen bij de ontwikkeling en vorming van kinderen in geheel Nepal. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het opleiden van onderwijzers van de onderbouw, het ontwikkelen van onderwijs programma´s, het geven van vormingsprogramma´s voor sociale ontwikkeling van kinderen zowel aan ouders als aan organisaties, het ontwikkelen van spelmaterialen en het creëren van bewustwording op scholen van toenemende bedreigingen voor sociaal kwetsbare kinderen en het stimuleren van onderwijs voor ieder kind.

Het bestuur bestaat uit vrijwillige onbetaalde bestuursleden:
H. de Wit (lid)
T. van Everdingen (lid)
J. Los (penningmeester)
J. Opdenbrouw (voorzitter)


Teach Ministries is de overkoepelende organisatie die de programma’s uitvoert via TEACH en ECEC. De activiteiten worden door TEACH en ECEC vanuit Kathmandu uitgevoerd. De trainingen worden in het hele land gegeven. Binnen de organisaties is expertise aanwezig op het gebied van training, consultancy en curriculum-ontwikkeling. Deskundigen vanuit diverse landen zijn er werkzaam, maar ook meer en meer lokale krachten. Verder is er een productieafdeling en een administratie waarin voornamelijk Nepalezen werkzaam zijn.


Samenwerking

Met het Ministerie van Onderwijs in Nepal is een curriculum ontwikkeld. Organisaties die dit bij scholen introduceren kunnen een accreditatie krijgen. Ook belangrijk is de praktijkgerichte benadering. Onze cursisten (onderwijzers)lopen bijvoorbeeld stage bij scholen die al eerder met ons hebben gewerkt. Belangrijk, want theoretische kennis is niet genoeg. Verder ondersteunen we leerkrachten in hun contacten met ouders. Omdat spelenderwijs leren ook voor hen een onbekend concept is, kunnen ze er wat sceptisch tegenover staan. Daarom organiseren we voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders. 

CONTACT

      

TEACH

TEACH

TEACH ondersteunt de kinderen in Nepal bij de training van zondagsschool- onderwijzers. Dit omvat de voorbereiding van de onderwijzers: de voorbereiding van de lessen,  creatieve...(... verder)

ECEC

ECEC

ECEC voorziet in onderwijsprogramma’s voor onderwijzers van zeer jonge kinderen die de ontwikkeling van cognitieve, fysieke, emotionele en sociale vaardigheden stimuleren. (... verder)

Onderwijs Nepal

Onderwijs in Nepal

Aan het begin van de 21ste eeuw kan een groot deel van de Nepalese bevolking niet lezen en schrijven. Per jaar wordt slechts 24 euro per kind aan onderwijs uitgegeven. Dit is zelfs in vergelijking met de omringende landen zeer weinig (... verder)


De uitgeoefende activiteiten alsmede een financiele verantwoording treft u aan in de jaarverslagen onder op de pagina 'Links'
Stichting &Training Education Among Children Ministries

is opgenomen onder fiscaalnummer 8133.77.213 en is ANBI geregistreerd